Airports in BULGARIA | Meteo·Mobile Aviation Weather
aviador You're here:

Airports in BULGARIA:

Map of BULGARIA's Airports
* = Airport HAS Extras
click on ICAO code to go to the Metar
click on Airport name to get airport info
NameICAOIATA
BOURGASLBBGBOJ
GORNA ORECHOVICALBGOGOZ
PLOVDIVLBPDPDV
RousseLBRSROU
SOFIALBSFSOF
Stara ZagoraLBSZ
VARNALBWNVAR